นางสุปรารถนา กมลเวชช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก เยี่ยมพบผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า PLMA’s 2023 Annual Private Label Trade Show ณ ศูนย์แสดงสินค้า Donald E. Stephens Convention Center เมือง Rosemont รัฐอิลลินอยส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2566

โดยงานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าแบรนด์ตราห้างที่ใหญ่ที่สุดในเขตทวีปอเมริกาเหนือมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าร่วมออกคูหากว่า 2,700 รายจากทั่วโลก อีกทั้ง ยังเป็นงานแสดงสินค้าที่ผู้ประกอบการในวงการค้าปลีกและห้างสรรพสินค้ารายใหญ่จากทั่วโลกเยี่ยมชมเพื่อแสวงหาสินค้ารายการใหม่ๆ สำหรับทำตลาดภายใต้แบรนด์ตราห้าง

ในปีนี้มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมออกคูหาแสดงสินค้าภายใต้คูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) จำนวนทั้งสิ้น 18 บริษัท ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ Smes Pro-active จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจำนวน 6 ราย ได้แก่
1. บริษัท 888 ออร์แกนิค เอ็กซ์พอร์ตเตอร์ จำกัด - สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ผักและผลไม้อบแห้ง
2. บริษัท เค ซี อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด - สินค้าเครื่องดื่มสำเร็จรูป
3. บริษัท ออร์แกนิค แอนด์ แนชเชอรัล จำกัด - สินค้าผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
4. บริษัท ทรี ซีซั่น ฟรุ๊ตส์ อินดัสตรี้ จำกัด - สินค้าผักและผลไม้อบแห้ง
5. บริษัท คิว พลัส คอนเซพท์ จำกัด – สินค้าเครื่องปรุงรส เครื่องแกงไทย
6. บริษัท เคเจ เวิลด์ฟู้ดส์ จำกัด – สินค้าข้าว ธัญพืช และขนมขบเคี้ยว

นอกจากนี้ ยังพบตัวแทนบริษัท CKK Paradiso Inc. ผู้ประกอบการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าไทยรายใหญ่ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Hayward รัฐแคลิฟอร์เนีย ออกคูหาและประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารและข้าวหอมมะลิไทยภายในงานด้วย

บรรยากาศภายในงานโดยรวมถือว่ายังคึกคักมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้ความสนใจเข้าชมงานมากกว่า 1 หมื่นคน โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในปีนี้ยังคงเป็นกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงขนมขบเคี้ยว โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและสินค้าอรรถประโยชน์ เช่น ขนมขบเคี้ยวจากธัญพืช และอาหารจากโปรตีนพืช เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจัยด้านสภาวะทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ที่ยังคงผันผวนส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวอเมริกันทำให้มีความระมัดระวังมากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวน่าจะส่งผลดีต่อการขยายตัวของตลาดสินค้าแบรนด์ตราห้างต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้า