Announcement

Activity


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก เยี่ยมพบหารือกับคณะผู้บริหาร บริษัท Bellisio Foods Inc. ผู้ผลิตสินค้าอาหารแช่งแข็ง ณ โรงงานผลิต เมือง Jackson รัฐโอไฮโอ ซึ่งเป็นกิจการในเครือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก เยี่ยมพบคณะผู้บริหาร บริษัท Kroger Co. ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สองของสหรัฐอเมริกา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Cincinnati รัฐโอไฮโอ

รายละเอียด


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก เยี่ยมพบ Mr. Tai Lin ตำแหน่ง Chief Procurement Officer และ Group General Manager บริษัท Enson Group Inc. ผู้ประกอบบริการอาหาร (Food Service Provider) สินค้าอาหารเอเชียครบวงจรรายใหญ่ในเขตตอนกลางและตะวันออกของสหรัฐฯ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Cincinnati รัฐโอไฮโอ

รายละเอียด


คณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทย Thai Divine Restaurant ที่ตั้งเมือง Anderson รัฐอินดิแอนา สหรัฐอเมริกา เพื่อพิจารณามอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

รายละเอียด


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก จัดพิธีมอบเกียรติบัตร Thai SELECT แก่ร้านอาหารไทยที่ได้รับการพิจารณาต่ออายุในเขตพื้นที่อาณาดูแล โดยมีร้านอาหารไทยที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรทั้งสิ้น 7 ร้าน

รายละเอียด

Market Watch